5 Ocak 2016 Salı

5510 sayılı yasa ve Yersiz Ödeme

FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

5510 sayılı Yönetmeliğin amacı; 
Sosyal Güvenlik Kurumunca işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara,
gelir veya aylık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine, 
genel sağlık sigortalılarına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında fazla veya 
yersiz olarak yapılan her türlü ödemenin tespiti, tebliği, takibi ve tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
kapsamında yapılan her türlü fazla veya yersiz ödemeyi kapsar.
Bu Yönetmelik;
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun
96. maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.


HUKUK DİLİ DIŞINDA SÖYLEYECEK OLURSAK ÖZETLE;
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşı, yetim maaşı vs.gibi yapılan her türlü ödemede,
aradan yıllar geçse bile, ben bunca yıl sana hatalı ödeme yapmışım diyebilir...
Ve ödemesini geri alabilir.

5510 sayılı kanunun 96.maddesinde kimlere ödenen paraların geri istenebileceği belirtilmiştir.
Bunlar arasında işverenler, sigortalılar, isteğe bağlı prim ödeyenler, gelir veya aylık almakta olanlar ve
bunların hak sahipleri, genel sağlık sigortalıları ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişileri sayabiliriz.


28.12.2012 tarihli 2012/40 sayılı genelge de ise fazla ve yersiz ödenen ödemeler arasında;
geçici iş göremezlik ödeneği, emzirme ödeneği, evlenme ve cenaze ödenekleri,
yaşlılık ve ölüm toptan ödemeleri, sürekli iş göremezlik ve ölüm gelirleri ödeneği, malullük, 
yaşlılık ve ölüm aylıkları, yol, gündelik ve refakatçi giderleri, kişisel tedavi giderleri vs. gibi ödemeleri sayabiliriz.
Bu bahsettiğim ödemeler 2012/40 sayılı genelgede yersiz ödeme olarak sayılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumunca yanlış ve yersiz ödendiği tespit edilen her türlü gelir ve aylık, 
haciz de dahil olmak üzere tahsil yoluyla geri alınır.
5510 sayılı kanuna göre fazla veya yersiz ödemeler kurumca tespit edildiğinde kişilerin kasıtlı,
kusurlu davranışı sebebiyle oluşmuşsa en fazla geriye dönük 10 yıl yasal faizi ile geri istenir.
Eğer yersiz ödeme Kurum hatası ile oluşmuşsa geriye dönük en fazla 5 yıl için Kurumca istenir.
Kurum hatasında kurumun alacağı 24 ayda ödenirse faizsiz olarak ödenir. 
Yapılacak geri ödeme 24 ayı geçerse 24 aydan sonra yasal faiz uygulanmaya başlanır.

KANAATİMCE; 
Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) yersiz ödeme dediği her ödeme yersiz değildir. 
Ayrıca Kurumun elinde vatandaşın nüfus kayıt bilgileri ve çalışıp çalışmadıklarına dair bilgiler varken,
10 yıl sonra ödenen maaşların geri istenmesi de adil değildir...

AYRICA, Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) yanıltıcı herhangi bir bilgi evrak verilmemesine rağmen,
yapılan ödemelerin 5 yıl içinde geri istenmesi hiç adil değildir.
Son dönemlerde sıkça karşılaşılan yersiz ödemelerde, mutlaka maaşın bağlandığı tarihe ve 
ölüm tarihlerine göre, bir Hukukçu veya Sosyal Güvenlik Uzmanından destek almak gerekir.
Açılan davalarla yersiz ödeme tutarları iptal edilebilmektedir.
HÜLYA ÇAKICI