9 Ocak 2016 Cumartesi

Emekli memur, asgari ücretli, yurt dışı çalışanının dul ve yetim yeni aylıkları nasıl hesaplanır...

Emekli Dul ve Yetim aylığı EŞ İÇİN;
Devlet memurunun vefat etmesi halinde, memurun eşine, 
çocuklarına hatta anne ve babasına dahi belirli şartlar dahilinde devlet tarafından aylık bağlanabilmektedir.
Bu şartları kısaca belirtmek gerekirse: Eş için; hak sahibinin ölümünün gerçekleştiği 
sırada medeni kanuna göre evli olduğu belirlenen eş, 
başka şart aranmaksızın aylık maaş alma hakkını elde etmektedir. 
Emekli Dul ve Yetim Aylığı ÇOCUKLAR İÇİN;
Evli olmayan ve devlet memuru konumunda çalışmayan, 
kız çocuğu vefat eden babasından dolayı yetim aylığı almaya hak kazanmaktadır. 
Yetim erkek çocuk ise 18 yaşına kadar bu hakka sahiptir.
Orta öğretimde okuyorsa 20 yaşına kadar,
Yüksek öğrenimde okuyorsa 25 yaşına kadar aylık almaya hak kazanmaktadır. 

Emekli Dul ve Yetim Aylığı ANNE İÇİN;
Dul ve muhtaç yani asgari ücretin altında gelirinin olduğunu ispat etme şartı ile aylık almaya hak kazanmaktadır. 
Emekli Dul ve Yetim Aylığı BABA İÇİN;
Muhtaç yani asgari ücretin altında geliri olduğunu ve malul olduğunu
sağlık kuruluşunca ispatladıktan sonra aylık almaya hak kazanacaklardır.

Aynı anda bir veya birden fazla hak sahibine maaş bağlanabilmektedir. 
Tek fark maaş oranlarındaki değişim olmaktadır. 
Mevcut şartlar ortadan kalktığında ise aylık maaşlar SGK tarafından tespit edilerek kesilmektedir. 
Kesilmeyip ödenmeye devam eden maaşlar,
hata fark edildikten sonra geriye dönük olarak hak sahibinden tahsil edilmektedir.
Emekli Dul ve Yetim Aylığı BAŞVURUSU İÇİN;
Tüm evraklar SGK 'ya teslim edildikten sonra,  
www.turkiye.gov.tr adresinden SGK SORGULAMA ana ekranından takip edilebilmektedir.
Emekli Dul ve Yetim Aylığı MAAŞ ORANLARI;
Vefat eden memura bağlanan maaşın, yetim ve dul sayısı bir kişi ise yüzde ellisi, 
iki kişi ise yüzde sekseni, 
üç kişi ise tamamı ödenmektedir.
Aylık bağlanma oranları ve detayları ile ilgili birçok bilgiye;
ve  www.sgk.gov.tr   adresinden ulaşabilmektedirler.

2016 Ocak zammı enflasyon farkının da eklenmesiyle,%6 ve ilave % 0,849'luk orana ulaşmış, 
bu şekilde memur maşa katsayısı 0,088817, 
taban aylık katsayısı 1,390277,
yan ödeme katsayısı ise 0,028165 olarak belirlenmiştir.

En düşük memur emekli aylığı bu zamla ve ek ödeme ile birlikte 1618,19 TL olmuş bulunuyor.

Ülkemiz ve diğer ülkeler arasında yapılan sosyal güvenlik anlaşmaları gereğince:
Bağlanan kısmi aylıklar için alt sınır aylığı uygulaması bulunmamaktadır.
Yurt dışı kısmi aylığı primi, Türkiye sosyal güvenlik sistemine (SGK) transfer edilmemiş,
ödenmemiş yada yurt dışı borçlanması yapılmamış yabancı ülkedeki çalışmalarıyla,
Ülkemizdeki çalışmalarının birleştirilmesiyle bağlanmaktadır.
Toplam çalışmanın içinde bulunan ülke için,
Çalışma süreleri oranında aylık bağlandığından dolayıda değişkenlik gösteriyor.
Genellikle de düşük aylıklar olabiliyor...

ASGARİ ÜCRETLİNİN DUL VE YETİMİNE  İSE ÇOK AZ MAAŞ BAĞLANMAKTADIR.
Dul-yetim aylığının basit hesaplaması, ortalama aylık kazanç ile %40 oranının çarpımından ibarettir.
Asgari ücret üzerinden adına prim ödenmiştir. Ve %40 oranının çarpımının yarısı kadardır.
HÜLYA ÇAKICI