22 Şubat 2016 Pazartesi

6356 SAYILI YASA! ÜÇ GÜNLÜK İŞÇİYE 16 MAAŞ TAZMİNAT HAKKI GELDİ..!

Dr. Murat Özveri, AYM (ANAYASA MAHKEMESİ) 6356 sayılı SENDİKA YASASI kararını yorumladı.
16 YA DA 12 MAAŞ TAZMİNAT HAKKI
Özveri, 6356 sayılı yasa gereği 30 ve daha az işçi çalıştıran iş yerlerinde çalışan işçilerin ya da herhangi bir holdingde 6 aydan az çalışanlar ile belirli süreli iş sözleşmesi imzalayanların sendikal faaliyet nedeniyle işten atılması durumunda 'sendikal tazminat' alamadığı gibi, işe iade davası da açamadıklarına dikkat çekti.
Ancak AYM'nin iptaliyle, artık tüm çalışanların sendikal faaliyet nedeniyle işten çıkarılması durumunda isterse 'sendikal tazminat' isterse de 'işe iade davası' açabileceğini söyledi. Özveri, iki davanın birden açılamayacağını vurguladı. Yeni durumu şöyle örnekledi: "Mevcut İş Kanunu gereği 30 ve altında işçi çalıştıran iş yerlerine işe iade davası açılamıyor. Yine bir iş yerinde 6 aydan az çalışanlar ile belirli süreli iş sözleşmesi imzalayanlar da bu haktan yararlanamıyor. AYM kararı sonrası bir işçi sendika toplantılarına katıldığı ya da sendikaya üye olduğu için işten atılırsa, o iş yerinde ne kadar süredir çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın dava açabilecek. Bu isterse işe iade davası isterse de 'sendikal tazminat davası' olacak. 
Bir başka ifadeyle, bir işçi sendikal nedenle işten atılırsa süresine, nerede, hangi sözleşmeyle çalıştığına bakılmaksızın; işe iade davası açabilecek. Bu durumda mahkeme iki karar verebilir. O işçinin işe iadesine hükmederse işçiye sadece 4 aylık çalıştırılmayan süre ücreti ödenir ve işçi işine geri döner. İşine geri dönmek istemezse, 12 aylık maaşı kadar 'tazminat' alır. 
Mahkeme, ikinci olarak işe iadesi yerine 1 yıllık ücretinden az olmayacak şekilde 'işe iade tazminatına' hükmedebilir. Ki bu durumda, işçi 12 maaş tazminat, ilave olarak da 4 maaş çalıştırılmayan süre ücreti olmak üzere toplam 16 maaş alabilir. "Murat Özveri, işçinin 'sendikal tazminat' davası açması durumunda ise mahkemenin 12 maaştan az olmamak üzere 'sendikal tazminata' hükmedebileceğini anlattı. Bu durumda da işçinin 12 brüt maaş alacağını söyledi. 
31 YILLIK YASAK SONA ERDİ
Özveri, 2012 yılında yenilenen 6356 Sayılı Sendikalar Yasa'sının 12 Mart ve 12 Eylül yasaklarını devam ettiren önemli bir hükmünün AYM tarafından iptal edildiğine dikkat çekti. ILO'nun yıllardır Türkiye'yi uyarmasına rağmen şehir içi ulaşımında ve bankacılık sektöründe grev ve lokavtı yasaklayan hükmün 6356 sayılı yasa tasarısına sonradan eklendiğini anımsattı. AYM'nin iptaliyle 1983 yılı esas alındığında 31 yıllık yasağın bittiğini anlatan Özveri, bundan sonra her iki sektörde çalışanların da greve çıkabileceğini vurguladı. ILO'ya göre grevin sadece iki durumda sınırlanabileceğini ifade eden Özveri, "Birincisi nüfusun tümünün veya bir bölümünün yaşamını kişisel güvenliğini veya sağlığını tehlikeye atabilecek zorunlu temel hizmetlerde. Örneğin hastaneler, elektrik-su, polis ve silahlı güçler, itfaiye, hava trafik kontrolü. İkinci olarak da bunlar dışında kalan temel hizmetlerde insanların yaşamı, güvenliği çok zora girerse sadece bunu kolaylaştırıcı düzeyde devlet greve müdahale edebiliyor. Yoksa grev yasaklanamaz. Mutfak atıklarının toplanması- çöp işleri, demir yolu taşımacılığında uzun süren bir grev olursa geçici müdahale edilebilir, diyor. Yoksa yasaklamaya izin vermiyor. Örneğin asker sevkıyatı gerekiyor, ilaç gönderilecek bunun için demir yolunu çalıştırırsın, işini tamamlarsın greve devam edilir, diyor. (ALINTI)

AKP hükumeti işçi lehine bir şey yapmaz. Kıdem tazminatını toptan kaldırma niyetindeyken aniden 3 gün çalışana bile 16 maaş tazminat öngörmesi olası değil. Bunun doğru olduğunu var düşünsek bile bu defa da sendika ağalarına gün doğmuş olur. Haraç alamadıkları kaç fabrika varsa batıracaklardır bu kararla. Sonuçta yine AKP işçi lehine değil, kendi lehine karar almış olacak. AYM'nin kararına azınlıklık için verilmiş karar diyor. Azınlık dediğiniz işçi sınıfı Türkiye'nin % 70 çalışanı demek. Haber çelişkilerle dolu. Anayasa’ya göre herkes kanun önünde eşit. Sendikalı olduğu için işten atılana bu hakkı verdiklerini düşünelim. Sendikalı olmayan milyonlarca işçi işten atıldığında bu hak yok. 
NİÇİN YOK PEKİ? ONLAR ÇALIŞAN DEĞİL Mİ? DEVLETE HİZMET EDİP, EVİNE EKMEK GÖTÜRMÜYOR MU? 6 aydan az çalışan işçi işten kendi isteği dışında çıkartıldığı zaman ŞU ANKİ YASAYA GÖRE DAVA AÇAMIYOR, TAZMİNAT ALAMIYOR... AYM'nin sendika ve devleti zengin edecek ve işlerine gelmeyen fabrika vs. gibi kuruluşların kapanmasına sebep olacak böyle bir yasayı onaylaması yerine, TÜRKİYE'DEKİ TÜM ÇALIŞANLARI (TABİİ Kİ ARAŞTIRARAK) kapsayacak olan, 6 AYDAN AZ ÇALIŞAN İŞÇİYE DAVA AÇMA HAKKININ VERİLMESİ daha mantıklı olurmuş gibi geliyor bana. Çünkü başka gerekçelerle işten çıkartmak o kadar zor değil. Kanun boşluklarını patronlar ve yalakaları çok iyi bilirler. 
Yakın zaman da kıdem tazminatlarına el koyacakları için, önce bu yasa sonra kıdem tazminatı elden gidecek. Bunu neden yavaş yavaş yapıyorlar bilin bakalım? KIDEM TAZMİNATINI KALDIRIRLARSA OY ALAMAYACAKLARINI BİLDİKLERİ İÇİN. 
Sendikalar işçinin hakkını korumak istiyorlarsa, İŞ YERLERİNİN DE AYAKTA KALMASINI sağlayacak kararlar ve tedbirler almak zorunda. İş yeri kalmadı ülkede. Kimisi satıldı, kimisi iflas etti, kimisi de kapandı. Sendikalıların zaten keyfi yerinde, asgari ücrete çalışan vs. düşünecek. Bu kanun şimdiden çalışan aleyhine olmuştur. Çünkü işveren bundan sonra sendika her şeyi karşılıyorsa, ben iş yeri neden açayım diye düşünerek kapatır ve çalışan yine zararlı çıkar. 
Ülkemizdeki sendikacıların anlayışı  işçisini, ya işverene satmak ya da ideolojisine malzeme yapmak şeklindedir. Dürüst sendika yok mu? Var ama desteklenmiyorlar. Yasa, işçi, işveren tarafından. Yani varla yok arası kalıyorlar. Her dürüst insan ve kuruluş gibi.
Hangi iş yeri elemanını işten çıkartırken sendikal faaliyetler sebebiyle çıkarttığını söyleyecek. Mutlaka başka bir kılıf uyduracaklardır. Yani bu karar milyonda bir uygulanacak bir karardır. İşten çıkartılırlar ise ucuza Suriye'li var çalışacak.  DEĞİL Mİ? ÇOOOKKKK VASIFLI ELEMANLAR ÇÜNKÜ.
HÜLYA ÇAKICI