25 Mayıs 2016 Çarşamba

5 ve üstü çalışanı olan işverenlerin mecburi maaş ödemeleri


Ücretlerin bankalar aracılığı İle ödenmesinde 10 olan işçi sayısı alt sınırı 5'e çekildi. Artık 5 ve üstü çalışanı olan işverenler, 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren işçi ücretlerini banka kanalıyla ödemek zorundalar.

1 Haziran 2016 tarihinden itibaren;
* 5953 sayılı Kanuna tabi basın işverenleri, kurumda çalışan gazeteci ve İş Kanunu'na tabi işçi sayısının toplamının en az 5 olması durumunda, ücretleri banka aracılığıyla ödeyecek.
* Deniz İş Kanunu'na tabi olarak en az 5 gemi adamı çalıştıran işletmeler ücret ödemelerini bankalar aracılığıyla yapacak.
* İş yerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı    işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 5 olması halinde, ücret ödemelerini bankalar aracılığıyla yapacaklardır.
Yapılan söz konusu değişikliklerin tablolaştırılmış hali aşağıdadır:

İLGİLİ KANUN
01.01.2009
01.06.2016
818 sayılı Borçlar Kanunu
Düzenleme Yapılmadı
Düzenleme Yapılmadı
5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla İlgili Kanun
Türkiye genelinde en az 10 gazeteci (Gazeteci dışında İş Kanuna tabi işçi de çalıştırıyorsa, her ikisinin toplamı)
Türkiye genelinde en az 5 gazeteci (Gazeteci dışında İş Kanuna tabi işçi de çalıştırıyorsa, her ikisinin toplamı)
854 sayılı Deniz İş Kanunu
Türkiye genelinde en az 10 gemi adamı
Türkiye genelinde en az 5 gemi adamı
4857 sayılı İş Kanunu
Türkiye genelinde en az 10 işçi
Türkiye genelinde en az 5 işçi

İşçiye, İş Kanunundan veya toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan alacaklarını, bankalar aracılığıyla ödemeyen işverene veya işveren vekiline veya üçüncü kişiye, İş Kanununun 102/a maddesine göre 2016 yılı için geçerli olmak üzere her bir işçi ve her ay için 161 TL. idari para cezası uygulanacaktır.

Her uygulama geldiğinde peşine cezası da geliyor :)
Aşırı sıkmacı politikalar meyvelerini de veriyor. Küçük yatırımcı ve esnaflar artık işini yapamamak ve angaryaların artmasından yılıyor, şevki kırılıyor. Bu da ticari hayatı olumsuz etkiliyor.
İnşaat sektöründe çalışanlar, şantiyelere dağıldığın da otomatikman bir işçi birden fazla ücret bordrosuna bölünüyor. Bu durum da nasıl bir yol izlenebilir ki.
Bu sistemin işlemesi zor gibi görünüyor. İşverenin maaşları ne zaman vereceğinin bir tarihi yok, ne zaman toplarsa. İşverenler de neye, nasıl yetişeceğini şaşırmış durumdalar. Faturalara mı, maaşlara mı, vergilerine mi, kiralara mı, evine mi? Artık yetiştiremiyorlar. Hesabı maliyeden SGK'dan blokeli olmayan işveren kalmadı neredeyse.

HÜLYA ÇAKICI