21 Mayıs 2016 Cumartesi

BERÂT KANDİLİ


Berât Kandili gecesin de kılınması tavsiye edilen Hayır Namazı vardır. 100 rekatlık bu namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nâil olur. Berat kelimesi borçtan kurtulma, temize çıkıp aklanma, ceza veya sorumluluktan kurtulma gibi anlamlara gelmektedir.
Peygamber efendimiz, Berat gecesini bu sene içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu sene içinde öleceklerin isimleri bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip edilir. Bu gece herkesin ameli ve işleri Allahü teâlâya arz olunur şeklinde belirtmiştir.

BERAT KANDİLİ NEDİR?
Berat kelimesi; borçtan kurtulma, temize çıkıp aklanma, ceza veya sorumluluktan kurtulma gibi mânâlara gelir. Berat Kandili, Allah'ın ekstra rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma, kapılarını ardına kadar araladığı; müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri normal zamanlardan kat kat fazla mükâfatlandırdığı bir zaman dilimidir. Berat kelimesinin aslı ''Berâettir.'' Beraat sözlükte, ''bir zorluktan kurtarmak ve berî olmak'' demektir. Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir.
Bu gecenin dört adı vardır.
Mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir. Berât Kandili İslam dinin de mübarek kabul edilen gecelerden biridir. Her yıl Şaban ayının ondördüncü gününü onbeşinci gününe bağlayan gece Berât gecesidir. Mübarek Berât Kandili gecesini ibadet ile geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi vardır.
Bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı kerim okumalı, bilhassa ilim öğrenmeli. En kıymetli ilim, doğru yazılan ilmihal bilgileridir. Peygamber efendimiz, (SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM) Berat Gecesi'nde, Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ duasını çok okurdu. Büyük zatlar, Berat gecesinde şöyle de dua ederlerdi:
Ya Rabbî, Kur'an-ı keriminde, Allah, dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i mahfuz Onun katındadır buyuruyorsun. Eğer benim ismim saidler cennetlikler defterinde ise, orada sabit kıl. İsmim şakiler, cehennemlikler defterinde ise, ismimi oradan silip, saidler defterine yaz. Ey büyük Allah'ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sabit kıl, dininden döndürme, ayırma.
Hazret-i Âişe validemiz Ya Resulallah, Allahü teâlâ seni günah işlemekten muhafaza buyurduğu halde, neden Berat Gecesi'nde çok ibadet ettin? diye sordu. Cevabında buyurdu ki: Şükreden kul olmayayım mı? Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. Bu gece herkesin amelleri Allahü teâlâya arz olunur. (Gunye)
Nafile ibadetlerin sevabına kavuşabilmek için, ehl-i sünnet itikadında olmak, haramlardan kaçıp günahlara tevbe etmek, farzları kusursuz yapmaya çalışmak, o ameli ibadet olarak yapmaya niyet etmek şarttır. Hasan-ı Basri hazretleri, Şabanın 15. günü, sanki mezardan çıkmış gibi, yüzü çok solgun görülürdü. Bu üzüntünün sebebini sorduklarında, İlm-i yakîn ile biliyorum ki günahım vardır. Günahım affedilmezse, sevaplarım da kabul edilmezse, halim nice olur diye korkumdan benzim sararıyor.

BERAT KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?
* Kur’an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekanlarda Kur’an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
* Peygamber Efendimize (S.A.S) salât ve selâmlar getirilmeli, O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
* Tefekkürde bulunulmalı, Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir vs. gibi konular başta olmak üzere hayati meseleler de derin düşüncelere girmeli.
4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevi iklimlerin de vesilelikleriyle Hakka niyaz da bulunulmalı.
* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.
* Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.
* Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.
* Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
* Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.
* Hayattaki manevi büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.
* Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.

BERÂT KANDİLİ GECESİ
Berât Gecesi, Şaban ayının 15. gecesidir. Tefsirlerde Kur'an-ı kerimin, Levh-il-mahfuza bu gece indirildiği bildirilmektedir. Âyet-i kerimede mealen buyuruluyor ki: Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu Kur'anı mübarek bir gecede indirdik. Elbette biz insanları uyarmaktayız. (Duhan 2,3)
Her sene, Şaban ayının on beşinci Berat gecesinde, o sene de olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Resulullah efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi.
Şaban ayında niçin çok oruç tuttuğu sorulduğu zaman Resulullah efendimiz; Şaban öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfildir. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim. (Nesaî)
Berat Kandili ile İlgili Hadis-i Şerifler neler? Berat Kandili Gecesini diğer gecelerden ayıran önemi ne? Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem bu gece neler yapardı?
Hz.Muhammed (SAV) Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman gecesin de ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzün de kandilden sonraki gün oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca, Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. Bir belâ ile müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim buyurur. (İbn Mâce)
Berât gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesin de ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da Tenzil denir.
Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de apaçık Kitaba yemin olsun ki, Biz Kur'an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gece de, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir. (Duhan, 44/1-4)
Ayette geçen, mübarek gece'den maksat Berât Gecesidir. Kur'ânın bu gece de, Yedinci semadan dünya semasına indirildi. Kadir gecesinde ise ilk kez Peygamber Efendimize indirilmeye başlandı.
Allahü teâlâ, ezelde, hiçbir şey yaratmadan önce, her şeyi takdir etti, diledi. Bunlardan, bir yıl içinde olacak her şeyi, bu gece meleklere bildirir.
Kur'ân-ı kerîm, levhilmahfûza bu gece indi. Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem bu gece çok ibâdet, çok duâ ederdi.
Hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki: Şa'bân-ı şerîfin onbeşinci gecesi olunca, o geceyi ihyâ ediniz ve gününde oruç tutunuz! Muhakkak ki, Allahü teâlâ, "Mağfiret olunmak isteyen yok mudur, mağfiret edeyim. Rızık isteyen yok mudur, rızık vereyim. Kim ne isterse vereyim!" buyurur. Bu hâl sabaha kadar devam eder.
Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan duâ, tevbe, red olunmaz. Fıtr Bayramının ve Kurban Bayramının birinci geceleri, Şa'bânın onbeşinci Berât gecesi ve arefe gecesi. Berât gecesini ganimet, fırsat biliniz. Şa'bânın onbeşinci gecesidir. Kadir gecesi çok büyük ise de hangi gece olduğu belli değildir. Berât gecesinde çok ibâdet ediniz. Yoksa kıyâmet gününde pişman olursunuz.
Şa'bânın onbeşinci gecesinde Allahü teâlânın kulları üzerine rahmeti zuhûr edip, mü'minleri magfiret eder, bağışlar. Kâfirlere ise süre verir. Kin ve hased sahibi olanları bu sıfatları terk edinceye kadar kendi hallerinde bırakır. Şa'bân ayının onbeşinci gecesi, rahmet-i ilâhi dünyayı kaplar, herkes affolur. Ancak haksız yere müslümanlara düşmanlık besleyen ve Allahü teâlâya ortak koşan mağfiret olunmaz.
Âişe anamız, Peygamber efendimizin Berât gecesinde, sabaha kadar ibâdet ettiğini görünce sordu:
* Yâ Resûlallah, Allahü teâlânın en sevgili kulusun buna rağmen niçin bu kadar kendini yoruyorsun?
Peygamber efendimiz şöyle cevap verdi:
* Ey Âişe, ben şükredici kul olmıyayım mı? Ey Âişe, sen bu gecede ne olduğunu bilir misin?
Âişe vâlidemiz tekrar sordu:
* Bu gecenin diğer gecelerden üstünlüğü nedir yâ Resûlallah?
Peygamber efendimiz şöyle cevap verdi:
* Bu sene içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu sene içinde öleceklerin isimleri bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip edilir. Bu gece herkesin ameli ve işleri Allahü teâlâya arz olunur.
Bir kimse, evinden ayrılıp yolculuğa çıkar. Halbuki, onun adı yaşıyanlar defterinden, ölüler defterine geçirilmiştir. Gafil olmamalı, bu geceyi mutlaka ihya etmelidir. Kaza namazı kılmalı, Kur'ân-ı kerîm okumalı, dua, tevbe etmeli, sadaka vermeli, müslümanları sevindirmelidir. Bunların sevabını ölülere de göndermelidir. Bu gecelere saygı göstermek, günah işlememekle olur.
Bu gece, Allahü teâlânın ihsan ettiği bütün nimetlere şükretmeli, yapılan hatalar, günahlar için de tevbe istigfar etmeli, Cehennem ateşinden kurtulmayı istemelidir.
Yâ Rabbi, bize dünya ve âhıret saadeti ihsan eyle, bize hidayet verdikten sonra, kalblerimizi kaydırma" diye dua etmelidir.
Diğer bir Ayeti Kerimede ise Berat Gecesini idrak eden herkes, Yüce Allah'ın Ku'ran-ı Kerim'deki “De ki “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayan, çok merhamet edendir” müjdesinin farkına vararak kendi özüne dönmeli, ümitlerini canlandırmalı, bağışlama ve bağışlanma duygularını güçlendirmelidir.

BERAT KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR
Beraet gecesinde kılınması tavsiye edilen Hayır Namazı vardır. 100 rekatlık bu namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nâil olur.
Namaza şöyle niyet edilir: Ya rabbi niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip süedâ defterine kaydeyle.
Her rekatte Fatiha’dan sonra 10 İhlas-ı Şerif okunur. İki rekatte bir selam verilerek 100 rekate tamamlanır.
Namazdan sonra Allâhü Teâlâ’nın 'Hû' ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11 dir. Resûlullâh Efendimiz’in isimlerinden Tâhâ'nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için aşağıdaki 11 şey 14 kere okunur. Bunlar;
1. İstiğfar
2. Salevat-ı Şerife Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed
3. Fatiha-i Şerife
4. Ayet’ül-Kürsi
5. Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. Lekad câeküm.
6. 14 kere Yâsin, Yâsin dedikten sonra 1 Yâsin-i Şerîf. Yâsin-i Şerif’te 7 zahiri, 7 batini Mübîn vardır. Böylece o da 14 olur.
7. İhlas-ı Şerif
8. Felak Sûresi
9. Nâs Sûresi
10. Sübhânallâhi ve’l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l- azîm. duası 14 kere.
11. Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir. Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed. Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.

Çeşitli kaynaklar, araştırmalar ve yorumum ile harmanlanmıştır. Bire bir hiç bir yerden alıntı değildir.
Herkesin Berât Kandili Mübarek olsun. Dualarımız kabul, günahlarımız af olsun.
HÜLYA ÇAKICI