23 Mayıs 2016 Pazartesi

SGK Prim Borçları Otomatik Silinecek!


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Bilal Doğan, vatandaşların 25 yaşına kadar olan SGK prim borçlarının, herhangi bir talebe ve başvuruya gerek kalmaksızın silineceğini bildirdi.
İl Müdürü Bilal Doğan, 14.04.2016 tarihinde kabul edilen 6704 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un, 26.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, bu kanunun 19. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa ‘Geçici 69. maddenin eklendiğini anımsattı.
Doğan, ‘Bu madde uyarınca (Bu maddenin yayımı tarihinden önce 5510 sayılı kanunun 60. maddenin 1. fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan Genel Sağlık Sigortası primlerinin tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmez) hükmü getirilmiştir. Bu yasa kapsamında 26.04.2016 tarihinden önce GSS kapsamında bulunan ve prim borcu bulunan vatandaşlarımızın prim borçları 25 yaşını doldurduğu tarihe kadarki kısmı silinerek tahsilinden vazgeçilmiş bulunmaktadır. Vatandaşlarımız e-devlet şifreleri ile prim borçları ve diğer sosyal güvenlik durumunu takip edebilirler. (Alıntı)

Otomatik borçlandırılmıştı otomatik de siliniyor siyasi manevra. Vergi koyup işsiz gençleri borçlandırıyorlar. Sonra da lütuf gibi siliyorlar. Her ay bir asgari ücretlinin maaşının yüzde 20'si vergi adı altında alınıyor. Avrupa standartları deniyor, peki Avrupa'da ki sosyal haklar, yaşam koşulları vs. biz de var mı?
18 yaşını dolduran bireylerin işi var mı, yok mu? Okuyor mu? vs. önemli değil direk borçlu. Peki bu durum da kim borçlu? Ebeveyn. Ebeveynin kendisini ve ailesini geçindirecek parası yok veya ucu ucuna yetişiyor. Çocuğunun SSK primini (hayali) nasıl ödesin? Yok çocuk (erkek) 18 yaşını geçti SSK ödemesi mecbur. Tamam. İş ver kendi ödesin. İş yok. Hukuken 18 yaşında ve kendisinden sorumlu. Peki neden ebeveynden istiyorsunuz? Sen ebeveynsin çünkü. Peki böyle bir yasa çıkarırken ve SSK'lı yaparken bana sordunuz mu?
Hükumet kendi borçlandırdı, kendi alacağını kendi sildi. Milleten de minnet bekliyorlar. Borçlarınızı siliyoruz. Bu iyiliğimizi unutmayın. Dünyanın en komik ve eğlenceli tiyatrosu benim ülkem. Bu kadar iyi rol yapan yöneticiler olduktan sonra artiste gerek yok.
Hakkı, hukuku en iyi biz bilir, biz yaparız diyerek ellerin de kutsal kitabımız ile binlere seslendiler. Bu vakte kadar aldıklarının niye iadesi yok. Seçim vaadinde herkesi sigortalı yapacağız diyorlardı. Ama görünen odur ki herkesi borçlu yaptılar.
25 yaş altı borcu siliniyormuş üst yaşların ne günahı var, böyle bir borçlandırmaya ne hakkınız var? Önce iş imkanını yaratın ondan sonra tahsil edin. Sizler mevcut iş yerlerini dahi kapattırdınız, saattınız. İş var da çalışmıyor mu insanlar. Evde otururken bile borçlu. İşsizlik yarat sonra gençlerden para iste. Nasıl bir mantık bu.

25 yaş altı nüfus az, 25 yaş üstü nüfus fazla olduğu için bu durum işlerine geliyor.

Bir de şu açıdan bakalım konuya. Defalarca yapılandırmaya soktunuz. Millet yapılandırıldı ödedi. Şimdi ödeyenlerin suçu ne? Borcunu zamanın da ödeyen vatandaşın ödentilerini de iade edin. Borcunu verenleri keriz durumuna sokma kanunu. Bu ülke de dürüst olmak enayilik.
Yapılanmayı zamanın da ödeyen Mükellefin vergisine mahsuben olması gerekir yatırdığı paralar.

HÜLYA ÇAKICI