22 Temmuz 2016 Cuma

OHAL sürecinde SGK ve İŞÇİ, MEMUR çıkarma süreçleri


2935 sayılı OHAL kanununda işten çıkartılacak işçilerle ilgili bazı sınırlamalar bulunmaktadır. SGK İşlemleri kapsamında şu an için işe giriş, işten çıkış işlemleri, bildirge ve rapor gibi süreçlerle ilgili bir değişiklik yayınlanmamış ve uygulama da bir değişiklik olup olmayacağı belirtilmemiştir.

Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildiği durumlar da 2935 sayılı Kanunun 11. Maddesi şu şekildedir;
Madde 11- Bu Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince olağanüstü hal ilanında genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9. madde de öngörülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler de alınabilir. n) İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek.

OHAL süresince işçinin kendi isteğiyle istifa, iş kanununun 25. Maddesine göre, ahlak, iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında sağlık sebepleri, belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi, emeklilik dışındaki sebeplerin haricinde bir sebeple işçi çıkarmak isteyen işveren bu çıkarma sürecini 3 ay ertelemek zorundadır.
Yani bu kanun maddesi ile Devlet, OHAL süresince işçiyi iş güvencesi altında tutuyor.

OHAL sürecinin memurlara etkisi;
OHAL Kanununun 32. maddesi uyarınca verilen görevleri yapmayan, verilen tedbirleri almayan memurlara Valiler direkt olarak memuriyetten çıkarma ve kademe haricindeki, uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını verebilecektir. Ancak bu düzenleme Valilerin yetkisi içindir. 657 sayılı Kanunun 125/E bendinde "... olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak" memurluktan ihraç sebepleri arasında gösterilmiştir.

HÜLYA ÇAKICI