18 Ağustos 2016 Perşembe

Hacı PavloHacı pavlo bildiğiniz gibi meşhur alkollü içkilerin şirket sahibi idi. Leymosun kazasının encümen azalığı seçimi için Kandu köyünün üst başında küçük Civiya köyüne gider. Okulu yok o köyün. Çocuk bile yok.
Hacı Pavlo konuşmasını önceden bilgi edindiği olmayanları yapma sözüne getirir.
"Na sas gamo ge sholiyo" diye söz verir. Yani "size okul da yapacağım" der.
Halk sevinerek bağırır; "ma emis den ehomen mora girye Haci Pavlo", "Ama bizim çocuklarımız yoktur Hacı Pavlo efendi."
Hacı Pavlo sıkıştığını anlar ve hemen gelişigüzel bir cevap verir düşünmeden.
"E gala olan na sas gamo ge mora, i yenegasas yenegamu, ge yenegamu bale yenegamu" diyerek alkışlar alır
"Bravo girye Hacı Pavlo" ve alkış. "Tamam yahu sizlere çocuk da yaparım, karılarınız benim karım, benim karım yine benim karım" der köylüye.

Hacı Pavlo köyden acele kaçar ama içlerinden biri köylüye söylenenleri izah eder ve köylüler de Hacı Pavlo'nun karılarına dil uzattığını anlar.

Hikaye de çocuksuz bir köyün varlığıdır ana tema. Çocuksuz olan köy de okul yoktur. Küçük bir köy ve o devir de çocukları az olduğu için okulu olmayan bir köy, Leymosun kazasında Civiya'nın olması büyük olasılıktır. Rumların bahsettiği köy de budur. Daha sonraları çocukları olan köylüler okul olmadığı için ilkokula Kandu'ya götürürlermiş çocuklarını.

Ve mutlu, mesut yaşamlarını sürdürmüşler.