12 Kasım 2016 Cumartesi

SÜMER YARATILIŞ EFSANESİ


Günümüzden 450 bin yıl kadar önce Dünya'mıza uzay aracı ile ziyaretçiler gelir. Bunlar Sümerlilerin NİBİRU (geçiş gezegeni) sakinleridir.

Nibiru gezegeninin 3660 yıllık yörünge periyodu vardır. Yani her 3660 yılda Nibiru gezegeni Güneş Sistemimize girer ve Mars ile Jüpiter arasında Hadid Noktasında (güneşe en yakın nokta) konuşlanır. Nibiru sakinleri buradan Uzay Gemisi ile dünya yörüngesine ve yörüngeden de mekik araçları ile Dünyaya inerler. ENKİ (yerin efendisi) komutasında 50 kadar ANUNNAKİ (gök tanrıları) gökten yere inerler. Amaçları gezegenleri Nibiru'nun hayati önemli bir ihtiyacını temin etmektir. Bir Anunnaki'nin keşif gezisi sonrası verdiği rapor da Dünyada KU.Gİ (yerden çıkan parlak maden) bulunmaktadır. Bu ALTIN'dır. Altın tozunu Nibiru Gezegeninin atmosferini muhafaza edebilmek için kullanacaklardır.

Basra Körfezi kıyılarına inen Anunnakiler ERİDU (uzaktaki ev) şehrini kurarlar ve denizden altın çıkarmaya başlarlar. Elde edilen Ku.Gi işlenir ve ZAG (arıtılmış değerli) külçe olarak astronot İGİ.Gİ'ler (dönen ve görenler) tarafından uzay istasyonuna taşınır. Üretim devam eder ama yetersizdir. Uzaydan yapılan sonda ile ihtiyaç duyulan bu değerli madenin A.RA.Lİ (parlak maden damarı sularının yeri) bölgesinde çokça bulunduğu tespit edilir. ANU (Gök Tanrısı) yönetim meclisini toplar ve Dünyaya daha fazla Anunnaki göndererek üretimin artmasını ister. ENLİL (hava efendisi) komutasında bir gurup Anunnaki Mezopotamya'ya iner ve NİPPUR şehrini kurarlar. Enlil yönetimi EKE alır. Enki'ye ise A.RA.Lİ'ye yani AFRİKA'ya gitmek düşer.

Uzun yıllar geçer. Maden ocaklarından çıkarılan cevher MA.GUR.UR.NU.AB.ZU (aşağı dünyanın cevherlerini taşıyan gem) ile Eridu'ya taşınır. Yer altında ağır ve zor koşullarda çalışan Anunnakiler şikayet etmeye başlarlar ve tarihin ilk BOYKOT'unu gerçekleştirirler. Enlil başkaldırının kendi iktdarına karşı olduğunu düşünerek asilerin cezalandırılmasını emreder. O günlerde Dünyayı ziyaret etmekte olan ANU tarafları dinler ve zor koşullarda çalışanlara hak verir. Çözüm için Tanrılar Meclisini toplar.

Sümerlerin Kurnaz Tanrısı ENKİ bu toplantı da konuşur;
- Aşağı bir LULU AMELU (ilkel işçi) yaratacağım, İNSAN" olacak adı. Bir Lulu Amelu yaratacağım, Anunnakilere hizmet etmekle yükümlü olacak onlar rahat etsin diye.

Herkes sevinir ve bu fikiri kutlarlar. Enki NİNHURSAG (doğum tanrıçası) ile genetik çalışmalara başlar. Erkek Anunnaki'nin spermi ile Maymun Kadın'ın yumurtasını döller ve Ninhursag'ın rahmine yerleştirir. Dokuz ay geçer ve sezaryen ile doğum gerçekleşir. Lulu Amelu dünyaya gelmiştir. Enki ona ADAPA/ADAMU ismini verir, onu eğitir, DİLMUN'da Tanrıların Bahçesinde görevlendirir. Yöntem başarılı olmuştur.
Böylece her doğumda yedi erkek ve yedi dişi olacak şekilde 14 dişi Anunnaki gebe bırakılır. Lulu Ameluların sayıları her geçen yıl artmaktadır. Bu arada devamlı doğum yapan dişi Anunnakilerde itiraz ederler yeter artık doğurmaktan bıktık diye. Enki bu itirazları haklı bulup ikinci genetik manupülasyona başlar. Çünkü doğanlar melez olduğundan doğurma yetenekleri yoktur. Adapa'dan aldığı kök hücre ile genetik çalışarak Yaşamın Hanımını yaratır.
Havva da dünyaya gelmiştir. Her ikisi Tanrıların bahçesinde bir gün BİLME ağacını meyvesini yerler. Cinselliği edinmişlerdir. Artık gebe kalma ve doğurma yeteneği kazanılmıştır ve sonrası bildik şeyler...