19 Ocak 2017 Perşembe

2017 YILI ASGARİ ÜCRET - YASAL KESİNTİLERİ


2017 YILI ASGARİ ÜCRET - YASAL KESİNTİLERİ
( 01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi)
Brüt Ücret
1.777,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı
248,85 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı
17,78 TL
Gelir Vergisi Matrahı
1.510,88 TL
Gelir Vergisi
226,63 TL
Damga Vergisi
13,49 TL
Kesintiler Toplamı
506,75 TL
Asgari Geçim İndirimi
(Bekâr ve Çocuksuz)
133,31 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ)
(Bekar ve Çocuksuz)
1.404,06 TL
AGİ DAHİL NET ASGARİ ÜCRET
TUTAR
AGİ Dahil NET Asgari Ücret
(Bekar)
1.404,06 TL
AGİ Dahil NET Asgari Ücret
(Evli eşi çalışmayan)
1.430,73 TL
AGİ Dahil NET Asgari Ücret
(Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu)
1.450,72 TL
AGİ Dahil NET Asgari Ücret
(Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu)
1.470,72 TL
AGİ Dahil NET Asgari Ücret
(Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu)
1.484,05 TL
AGİ Dahil NET Asgari Ücret
(Evli eşi çalışan)
1.404,06 TL
AGİ Dahil NET Asgari Ücret
(Evli eşi çalışan 1 çocuklu)
1.424,06 TL
AGİ Dahil NET Asgari Ücret
(Evli eşi çalışan 2 çocuklu)
1.444,06 TL
AGİ Dahil NET Asgari Ücret
(Evli eşi çalışan 3 çocuklu)
1.457,39 TL
2017 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tutarları
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2017 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO
(2017 yılı içerisinde uygulanacak rakamlar )
ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU
AYLIK TUTAR
Bekar
133,31 TL
Evli eşi çalışmayan
159,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu
179,97
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu
199,97
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu
213,30
Evli eşi çalışan
133,31
Evli eşi çalışan 1 çocuklu
153,31
Evli eşi çalışan 2 çocuklu
173,31
Evli eşi çalışan 3 çocuklu
186,64

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder