21 Şubat 2017 Salı

ARGO KELİMELER VE ANLAMLARI


Aç, parasız:ABAZAN-KOKOZ-ZİL
Adam, erkek:LAVUK
Adı birden anımsanamayan önemsiz bir şeyi belirtmede kullanılan söz:ZAMAZİNGO
Adi, fena, sevimsiz:MADARA
Ağız:GAGA
Ahiret:TAHTALIKÖY
Ahlaksız kimse:KAYARTO
Aklı ermeyen vatandaş:DENYO
Aklına eseni yapan:ZIRZOP
Aktarma, yükleme:KAMANÇO
Alay etme, eğlenme:Tİ-MAYTAP-GIR
Alay:SARAKA
Aldatarak parasını çekmek:SAĞMAK
Aldatma, hile:MADİK
Aldırış etmemek, ciddiye almamak:KEŞLEMEK
Alkış:FURİ
Alman markı:ÇEYREK
Altın lira:SARIKIZ-OSKİ
Amerikan doları:TAM
Anlayışsız, sersem:DÜMBELEK
Anne, baba ya da her ikisi:MORUK
Anne:KOCAKARI
Aptal, budala, sersem:KEŞ-GEBEŞ-PİLAKİ-KAŞALOT-KAŞKAVAL-DALLAMA-KAŞKARİKO-DENYO-ŞABAN-KES
Aralık yer:KUZULUK
Arkadaşa seslenme şekli:MORUK
Arkadaşım, canım, azizim:İMANIM
Asker selamına benzer şekilde selam vermek:PATA
Asteğmen:ASTEK
Aşırmak, iç etmek, çalmak:KAPAROZLAMAK
Aşk ilişkisi, sevişme:AGANİGİ
Avanak:ENAYİ-KERİZ
Ayakyolu:KENEF
Aynı devreden asker:TERTİP
Aynı döviz için, serbest piyasa değeriyle, resmi değer arasındaki fark:MAKAS
Aynı ilden olan, hemşeri:HEMŞO
Ayrılış, kaçış:FERTİK
Baş, kafa:NOB-SAKSI
Başıboş, aylak:SAP
Başkalarının sırtından geçinen:KEPÇEKUYRUK-KAPAROZCU
Bayan:ÇAY
Beceriksiz, şaşkın:ANDAVAL
Bedava:ANAFOR-BELEŞ
Benzin, mazot:SÜT
Beş parmağını da iyi kullanan yankesiciye verilen ad:PENÇECİ
Bey:BARO
Bıçkın görünüşlü, külhanbeyi tavırlı kimseye verilen ad:ADADİYOZ
Bilip bilmeden her konuya atlayan kimseye:SAZAN
Bir adamın yanında bulunan yardakçıları:TAYFA
Bir anlamı, bir değeri olmayan söz, laf kalabalığı:TATAVA
Bir çıkar sağlamak için söylenen övücü söz:PİYAZ
Bir içimlik afyon:HAP
Bir işi başkasına yükleme:KAVANÇO
Bir kadınla, bir travestinin sevişmesi:FULAR
Bir şey gizlenen yer:ZULA
Bir şeyi değerinden çok yükseğe satma işi, vurgunculuk:BOĞUNTU
Bir yerden gitmek:CIZLANMAK
Birinden habersiz birşeyi almak huyunda olan kimse:DALGIÇ
Birine yük olarak onun sırtından geçinmeye bakmak:ABANMAK
Birinin yanağını, sevgi göstermek için orta ve işaret parmağı arasına hafifçe kıstırma:MAKAS
Birisini aldatarak faydalanma:HAMİNTO
Birşeyi anlamadan ezberleyen kimse:HAFIZ
Bit:MACAR-FİLO
Bitirim:PIRPIR
Bitti:NOKARİS
Boş konuşmak, gevezelik etmek:ÖTMEK
Boş ve anlamsız söz:FASARYA
Boşa çıkarma, rast getirememe:ISKA
Bön, görgüsüz, beceriksiz:ANDAVAL-MOSTRALIK
Bönlük, aptallık:İNEKLİK
Cebi delik:KOKOROZ
Cıvalı zar:ÖKÜZ
Cimri:MIHSIÇTI-YAHUDİ
Cinsel ilişki:AHTU
Cinsel ilişkide bulunmak:METALLEMEK
Cüzdan:ÇARIK
Çabucak savuşmak,ortadan kaybolmak:AKMAK
Çalgı çalan kimse:KERİZCİ
Çalgıcı grubu:KERİZ ALAYI
Çalma, aşırma:AŞIRMASYON
Çalma, hırsızlık:ARAK-SİRKAT
Çalmak, aşırmak:ARAKLAMAK-AŞIRAMENTO
Çenesi durmayan, çok konuşan kadın:ÇAÇARON
Çevresine tedirginlik veren, ona buna sataşma huyunda olan, belalı, yapışkan:ÇAMUR
Çevreyi gözetleyerek dolaşma, araştırma:KOLAÇAN
Çıplak:SİVİL
Çırılçıplak olma hali:SİVİLLİK
Çirkin kimse:KOKOROZ
Çirkin, huysuz ve hırçın:KAKNEM
Çirkin:RAMSES
Çocuk:SUBİŞ
Çok gol yiyen kaleci veya futbol takımı:KOVA
Çok hoşa giden:BİTİRİM-YAMAN
Çok sarhoş:KANZİL-MATİZ-ZOM-MASTOR
Çok sulu, fazla cıvık, sırnaşık, sözden dayaktan yılmaz, sarhoş:ÇAMUR
Çok şık kadın:TANGO
Çok şık, güzel giyimli anlamında sözcük:APİKO
Çok yalan söyleyen kimse:KITIRCI
Çok yemek yeme, oburluk anlamında sözcük:RASPA
Dalkavuk, yağcı:FİNO
Dalkavuk:KILBAZ
Dayak atma, dövme:KÖTEK-MARİZ-ISLATMA
Defol’’ anlamında kullanılan söz:KIR DÜMENİ
Değersiz, bayağı:CAVALACOZ-KITIPİYOZ
Değersiz, önemsiz anlamında argo sözcük:CAVALACOZ
Delidolu, delişmen:ZIPIR
Dengesiz insan:HIRTAPOZ
Dengesiz, delibozuk:DENYO
Derli toplu, çok şık:APİKO
Dikizleme:RONT
Dilenci:CORT
Dilenciler arasında, polis:BELLO
Dolandırıcılık:KETENPERE
Dolandırmak:DIZLAMAK
Dolap:KETENPERE
Dost, metres anlamında sözcük:GACO-ZAMKİNOS-PAÇOZ-AFTOS-COMBİK
Durumu acıklı kimseye verilen ad:ZAVZAV
Dükkan sahiplerinin kendilerine yeni müşteri getiren kimselere verdikleri komisyon:HANOT
Düşük nitelikli, kötü:DANDİK
Edep yeri:ETEK
Eksiksiz, kusursuz anlamında sözcük:HAZA
Elverişsiz iş ya da durum:TERSO
Emek vermeden sağlanan kazanç:AVANTA-BELEŞ-BOĞUNTU-LÜP-HAMİNTO
En geride olama durumu, sonuncu olma durumu:DÜMENCİLİK
En uygun zaman, fırsat:KOLPO
Eski otomobil:LATARNA
Esrar çekmek:ÜFLEMEK
Esrar içilen üstü kapalı yer:TEKKE
Esrar:DUMAN-OT-SARIKIZ-KAYNAR
Esrarkeş, esrar içen kimse:KIYAKÇI
Eşcinsel olduğunu gizleme:KURŞET
Eşcinsel:ZUREFA
Eşcinseller arasında, cinsel ilişki:KOLİ
Eteğin açılmasıyla bacağın görülmesi:FRİKİK
Eteğin açılmasıyla bacağın görünmesine verilen ad:FRİKİK
Fahişe:OTOBÜS-KEVAŞE
Fırsat, uygun durum:KOLPO
Fordculuk:FROTORİZM
Futbolda çok gol yiyen kaleci veya takım:KOVA
Futbolda topun üst direğin hemen altından, üst köşelerden girerek gol olması:AMPUL
Garip çehreli, pörtlek gözlü kimse:LOMBAK
Gayrimeşru çocuk:KIRIK
Genç ve yakışıklı erkeğe verilen ad:LAÇO
Genel görünüş, kılık kıyafet:FAÇA
Genelev:KOLTUK
Genelevdeki kadınlara yardımcılık, aracılık yapan kadın:ÇAÇA
Genellikle şaşı kimselere veya şaşkınca davranışlara karşı hakaret ve alay yollu kullanılan kelime:ŞAŞKOLOZ-ŞAŞKALOZ
Geyik:ALFONS
Git, defol:NAŞ
Giyim, giysi:ÇUL-FAÇA
Gizli dost:AŞNAFİŞNE
Gizli yer:SOTA
Gizlice söyleme, haber verme:AKOZ
Gizlice söylemek, haber vermek anlamında sözcük:AKOZLAMAK
Göğüs:TOTO
Görgüsüz, beceriksiz:ANDAVALLI
Görgüsüz, kaba saba kimse anlamında kullanılan sözcük:HIYARTO-ZONTA
Gösteriş, caka:AFİ-FİYAKA-RACON-LOLA-MOSTRA
Gösteriş, kabadayılık:LOLO-TIRAKA
Gösterişli, şık, zarif:NOBBY
Gösterişli, yakışıklı:ALENGİRLİ
Gözetleme:DİKİZ-ERKETE
Gözleyerek edindiği bilgileri yetkililere bildirerek çıkar elde eden kimse, casus, hafiye:İSPİYON
Gözüpek:KIYAKÇI
Güçlü ve gösterişli, iri yarı kadın:BABAÇKO
Güzel giyimli, çok şık:APİKO
Güzel, hoş, alımlı anlamında sözcük:ŞUGAR
Hafif bir suç işleyerek kışı geçirmek için hapse giren kimse:KIŞÇI
Hafif yaralama:HACAMAT
Hafifmeşrep kadın:PAÇOZ-PAÇUZ
Hakkı olmayan bir şeyi kendine mal edip cebine indirme:CEBELLEZİ
Haksız olarak elde edilmiş şey:KAPAROZ
Ham afyon:MERCİMEK
Hamam:TATO
Hapisanede volta atılan yer:MALTA
Hapishane:DAMALTI-KODES-DELİK
Hazır, tetikte:APİKO
Hırsız:KAYPAKÇI
Hiç emek vermeden ele geçirilen şey:LÜP
Hile, dolap:MADİK-AYAK-TONGA-AYAK-KAŞKARİKO
Hilekar, açıkgöz:KAŞAR
Hileli zar:FINDIK
Hileyle, düzenle tanışır gibi bir hal takınarak para sızdırmak, hırsızlık:MANİTA
İçkisi bol ve ucuz meyhane:KÜPLÜ
İçyüz:FOYA
İhtiyar:BABALIK-MORUK-FOSİL-MUŞMULA-BALAMOZ
İmam kayığı:TABUT
İmam suyu:RAKI
İriyarı ve gösterişli kadınlara verilen ad:VARDAKOSTA
İşe yaramaz, bozuk, kötü:HAŞAT
İşe yaramaz, faydasız, yararsız kişi, nesne, fikir vb:TRİŞKA
İşe yaramaz, fonksiyonunu kaybetmiş:KÜLÜSTÜR
İşi iyi gitmemek:ARPALAMAK
İşinden çıkarmak, sepetlemek, kovmak:SEPELEK
İşsiz, güçsüz, sebatsız kimse:HAYBECİ
İşte, bak:MİRA
Kaba adam, yol iz bilmez kimse:AHLAT
Kaba saba görünüşlü, ahmak kimse:HIRBO
Kaba sersem adam:HIRT
Kaba ve görgüsüz:MAGANDA
Kaba, yol iz bilmez kimse:AHLAT
Kaçak şeylerin saklandığı yer:ZULA
Kaçmak, gitmek, savuşmak:CIZLAM-PAYANDALARI ÇÖZMEK-CİZDAM-PALAMAR
Kadın, dost, metres:GACO-ZAMKİNOS
Kadınla düşüp kalkmaya başlamış toy erkeğe verilen ad:ŞEYHÜLMUHŞİ-CİCİMAMA
Kafadar, arkadaş:HAMPA
Kafir:YOFİDİ
Kağıt para:PAPEL
Kahkaha ile gülmek:KAKANLA
Kalitesi düşük toz halinde uyuşturucu madde:TOPRAK
Kalmadı, tükendi anlamında bir sözcük:ŞİNANAY
Kan:PEKMEZ
Kandırmak, aldatmak:KAFESLEMEK
Kapı, kasa gibi yerlere anahtar uydurarak hırsızlık yapan kimse:ANAHTARCI
Karısının veya bir kadının ihanetine uğramış erkek:GEYİK
Karnı aç ya da parasız kimse:ZİL
Kavga:HIR-MARAZA
Kekelemek:TEKLEMEK
Kelepçe:BİLEZİK
Kendini salmak:PACOZ
Kıç, popo:TOTO-SEMER
Kışı hapishanede geçirmeyi alışkanlık edinen kimse:KIŞCI
Kız arkadaşa verilen ad:KANKİ
Kolay aldanan kimse, enayi:HİNDİ
Kolayca elde edilen kadın:YOLLU
Komisyon:HANUT
Konuş, anlat, söyle:AKOZA
Korkak:ÜTEK-TIRAKA
Kötü cins esrar:PASPAL
Kötü işler yapılan yerlerde gelenleri bildiren kimse:ERKETECİ
Kötü yola sapmış kadın:ESNAF
Kötü, aşağılık, malın gözü:SÜZME
Kötü, sevimsiz:MADARA
Kötü, yaman:DUMAN
Kumar masasında iki kişinin birlik olarak, üçüncü bir kişiyi ütmeye çalışması:MAKAS
Kumar:KERİZ
Kumarbaz, kumarda paraya acımayıp çok yüksek para ile oynayan kimse:KIYAKÇI
Kumarda kendisine karşı hile yapıldığını anlamayarak yenilme:BOĞUNTU
Kumarhane:DÜKKAN-BİTİRİM
Kuru gürültü, laf kalabalığı:TATAVA
Kusurlu, arızalı veya yetersiz şey:LEMON
Küçük çocuk:BEBE
Küçük köpek, av köpeği:ÇAKIR
Küçük otomobil:ASFALTBİTİ
Külhanbeyli tavırlı kimseye verilen ad:ADADİYOZ-DRAGON-KOPUG
Lira:OSKİ
Marka düşkünü züppe kimselere verilen ad:TİKİ
Menfaat sağlanmak için söylenen övücü söz:PİYAZ
Metres:MANTİNOTA
Miras:ANDIR
Namussuz’’ anlamında sövgü sözü:KALTABAN
Neşesini arttırmak:CİLALAMAK
Olgun kimse:ZOM
Olgun, yakışıklı ve paralı erkeğe verilen ad:BARU
Orta yaşlı erkek:KIRANTA
Oynaş:AFTOS
Oyun argosunda oda dekoru:KAMARA
Oyun, dolap, tuzak:KAŞKARİKO-DUBARA
Oyuna getirip aldatmaya yönelik söz ve davranışlara verilen ad:LOLO
Oyuna getirme, tuzağa düşürme:KAŞKARİKO-KETENPERE-OLTALAMA
Oyunda açıkgöz, kurnaz olan kimse:KAŞAR
Oyunda hile yapan, hileci:KERİZCİ
Ödemek, vermek, harcamak:SULAMAK
Ölmek:MORTO-MORTU-KAKIRDAMAK
Ölmüş kişi, ceset:MERTA
Ölüm:MORTO
Pahalı mal satan, alışverişte aldatan:KAZIKÇI
Para:ARPA-PAPEL-MANGİZ
Parası olmayan, züğürt:KOKOZ
Parasını tüketmek, parasız kalmak:KOKOZLANMAK
Pasif eşcinsel, travesti veya dönme erkek:ŞOROLO
Paylama, azarlama:ALABANDA
Pejmürde, perişan:KIRTİPLİ
Perişan, dağınık, değersiz, bayağı:KIRTIPİL
Peşin paraya verilen ad:TİKO
Pis, kötü ve kaba adam:HIRTAPOZ
Piştide destenin altına açık olarak konan kağıt:FAÇA
Planlı, programlı hırsızlık; dolandırıcılık:KLEFTECİLİK
Polis memur:ZARBO
Polis:AYNASIZ
Rakı:CARMAKCUR-FAHRETTİN KERİM-ANZOROT
Rakibini veya düşmanını küçük düşürme veya kovma:POSTA
Rast getirememe:ISKA
Rüşvet almak:KAPAROZLAMAK
Sakalı olan kişi:FENERLİ
Salak:SALOZ
Sazlı sözlü eğlence, eğlenti:KERİZ
Sersem, budala, ahmak:HIRT
Sevgili:AFTOS-BUBUŞ-DAVA
Sevgilisi olmayan kişi:SAP
Sevimsiz soğuk kimse:FRİGO
Sevimsiz, çirkin:KERKENEZ
Sigara:SİPSİ
Silahla yapılan hırsızlık:TUFA
Sokaklarda gezerek müşteri arayan orospu:ÇUFÇUF
Sövme, sövgü:KALAY
Söz getirip götüren, çenesi düşük, dedikoducu, müzevir:ANTEN
Söz, lakırdı:GIR
Sözleriyle, davranışlarıyla karşısındakini kızdıran, sinirlendiren, sıkan kimse:GICIK
Sulanmak, bulaşıklık etmek, sarhoşluğun son perdesinde sağa sola sataşmak, rastgelene taş atmak:CIVIMAK
Sünnetsiz:KABUKLU
Süzülmüş afyon:ŞIRA
Şaşkın:ŞAŞI
Şişman, dolgun, güzel kadın:HOŞUR
Şoförler arasında, yolcu:ÖRDEK
Şuna bak, bak hele’’ anlamında sözcük:KİTAKSİ
Takas:KAVANÇO
Tanışıyormuş gibi yaparak para sızdırma:MANİTA
Tavla oyununda kullanılan zar:KEMİK
Tavla zarı:KARAGÖZ
Tehlikeli durum:VARTA
Tekke:TRİPO
Toy, bir işin acemisi, çömez:BEBE
Tuzağa düşmek:ÖKSE
Tuzak, oyun:MANDEPSİ
Tüysüz, yumurta gibi erkek:MANTİ
Uçarı, hovarda:PİRPİRİ
Utanması çekinmesi olmayan:YIRTIK
Utanmaz, saygısız:ZIRTAPOZ
Uydurma söz:KATAKOFTİ-KITIR
Uygun, elverişli durum:SOTA
Uyuşturucu hap:PAPİK
Uyuşturucu madde etkisinde olmak:TRİP
Uyuşturucuyu burna çekme:SİNİF
Üstü kapalı alay:SARAKA
Üstün, mükemmel:KRAL-KIRAL
Volta:MALTA
Vurgun:TUFA
Yakalamak:PİYASTOS
Yakın arkadaş, dost:KANKA
Yalan söz:POLİM-KANTİN
Yankesici:TIRTIKÇI
Yapışkan, can sıkıcı kimse:SIVIK
Yaşı ilerlemiş, yaşlı erkek:MORUK
Yaşlı hovarda, tecrübeli çapkın:MASTORİ
Yaşlı kimse, ihtiyar’’ anlamında argo sözcük:BALAMOZ
Yaşlı kimse:BALAMOZ-KOTUR
Yaşlı öğretmen:SALATALIK
Yaşlı ve çok zayıf kimse:KAKANOZ
Yaşlı, çökmüş:PİNPON
Yaşlı, ihtiyar:BALAMOZ
Yazılı ve görsel medyada uzun bir yazıyı veya görüntüyü kısaltmak, sansürlemek:MAKAS
Yellenme:ZARTA
Yemek yemek:HABBE
Yersiz ve laubali davranış:SULULUK
Yok:NEMA
Yol, yöntem, usul:RACON
Yolsuzca veya zorla elde edilen mal:KAPAROZ
Yürüyüş:VOLTA
Yüz bölgesindeki bıçak yarası:FAÇA
Yüz, çehre:FAÇA
Zeki, yaman, becerikli:BİTİRİM
Zor yoluyla alınmış şey:KASPANAK

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder