15 Haziran 2017 Perşembe

Dünyanın ekseni...


Dünyanın ekseni on'ar bin yıllık yada daha fazla dönemler de kayabilir. Dolayısıyla bölge bölge iklim değişiklikleri yaşanır. Dünyanın ekseni kayıp, kutuplar ekvatora gelirse buz kütleleri erir ve sular dünyayı basar. Sonra kar olup, yeni kutup bölgesine yağarak kuzey ve güney kutbunu oluşturur. Bugün kutup olan yerler geçmişte başka yerdeymiş, şimdi çöl olan Afrika geçmişte yeşil bir ova, belki de bir denizmiş. Geçmişte verimli arazi olan yerler, bugün kurak çorak bir arazi olmuşlar. Mısır piramitleri içinde geçerli bu durum, Amazondaki ormanlarla kaplı şehirler içinde yani her yer için geçerli. Eksen kaydı, iklim değişti herkes göç etti. Eksen kayması da bilinçli olarak gerçekleştirebilir. Piri Reisin haritasını bile böyle açıklayabiliriz. Tonlarca kar altında olan karasal alanın haritası nasıl çıkmıştır. Çünkü oralar bir dönem kutup bölgesi değil, dünyanın başka bir eksenindeydi ve kolayca haritası çıkartılabildi.

Kabul etmek gerekir ki, dünya tarihi bir kaç kere resetlenmiş. Bilinen insanlık tarihinden öncede medeniyet kurmuş yerleşik halklar varmış. O dönem tasvir edilen hayvanlar ve insanımsı hayvanların nesli yok olmuş. Yeryüzünde birden fazla tufan olduğu da düşünülüyor. Örneğin Giza'daki sfenksin üzerinde su çizgisi bulunuyor.

Sümerler tufanı biliyorlardı ama kayıtlar silindi belki. Urartu kralı Gılgamez, Utnabiştim ile yani NUH (A.S) ile görüşmek için yaptığı macera anlatılır. Gılgamezin NUH (A.S)'dan ölümsüzlük bilgisini almaya gitmesinde önemli sırlar vardır. Tufan sonrası bu görüşme tufan öncesi bilgilerin Gılgameze verilmesi ile ilgilidir. Tabletlerin eksik veya tamamlanmayan kısımlarında bu konular yazılmış olabilir. Çünkü tufan sonrası bu buluşmanın taşa kazılması ve tufan öncesinden bahsetmemesi mantıklı değil.

Tufan öncesini bilen NUH peygamberin adını Utnapiştim olarak adlandıran yazıta geçiren Gılgamez tufan öncesi bilgileri de almış olabilir. Bu Sümerlilerin tufan öncesi bilgilerini bildiklerini gösterir. Sümerlilerin yıldız ataları Anunakiler ile ilgili yazıtlarında, yıldız atalarımız geldi kadınlarımızla beraber oldu şeklinde yazıları vardır. Türkiye'de bulunan Göbekli tepe, Adem ve Havva'dan dört bin yıl önce varsa bu taşları bu şekilde kazıda alet bulunmamasına rağmen kim veya kimler koydular.

HÜLYA ÇAKICI