23 Temmuz 2016 Cumartesi

İşçinin bütün alacaklarımı aldım imzası geçerli mi?

İşverenin çalışanını işten çıkarırken veya işçinin istifası sırasında bütün alacaklarımı aldım ifadesini yazarak imza atmasını talep ediyor. Bu imzayı atmak istemeyen çalışanlar, alacağını alabilmek ve iyi ayrılmak için çoğu kez istemeseler de bu tip ifadelerin altına imza atmak zorunda kalıyorlar. Ama imzalatılan bu ibranamelerin geneli hukuken geçerli değil. İşverenler genellikle bunu göz korkutmak için imzalatıyorlar. Yani işçinin bu şekil de bütün alacaklarımı aldım demesi işverenin işçisine hak ettiği bütün tazminatları ödediği anlamına gelmiyor. İbranamenin yazılı olması gerekir ve işçinin imzalamadığı bir ibraname de kesinlikle geçerli değildir. İşçiye değil de onun yerine bir başkasına imzalatılmış ibranamelerle, işten çıkış tarihinde imzalanmış ibranameler konu yargıya taşındığında kriminal inceleme sonrası imzanın kime ait olduğu ve imza tarihi vs. incelenerek gerçek ortaya çıkıyor.

İbranamenin geçerli olması için sözleşme feshinden en az bir ay sonra imzalanması gerekiyor. Yani Kanun iş sözleşmesinin sona erdirildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde işverenin işçisine hak ettiği ödemeleri yapabileceğini öngörüyor. Bir aydan kısa süreler içerisinde imzalanmış ibranameler geçerli sayılmıyor. BU NEDENLE İŞVERENLERİN İSTİFA EDERKEN İŞÇİLERE ATTIRDIKLARI İBRANAMELER GEÇERLİ DEĞİLDİR. İbranamenin imzalandığı tarihle istifa tarihi veya iş sözleşmesinin fesih tarihi arasında en az bir ay bulunması gerekmektedir. Bu ibranameler geçersiz olduğu için işçi işverene dava açabilir. Bütün alacaklarımı aldım şeklin de imza atmış bir işçi işverene hak ettiği tazminatın ödenmediği yönünde dava açabilir. Bu durum da işveren ödemeyi yaptığını ispat etmek zorundadır. Yine hukuken geçerli bir ibranameyi imzalamış olsa bile işçi eksik tazminat aldıysa dava açabilir.

Sözleşme feshinden sonra imzalanan ibranamelerin geçerli olabilmesi için bir diğer şart, ibraya konu alacağa ilişkin ödemenin banka aracılığıyla yapılmasıdır. İşçiye elden para vermek işvereni sıkıntıya düşürecektir. İbranameye konu alacakların ödendiğinin ispatı için bankadan ödenmesi bir zorunluluktur ve işçi de elden para alırsa işverenle uzlaşamayabilir. Bu nedenle işçinin IBAN numarasına para aktarılması ve açıklama bölümüne de ibraname konusu alacağa ilişkin ifade eklenmesi gerekmektedir.

Kıdem tazminatına hak kazanacak şekil de iş sözleşmesi sonlanmış bir işçiye ibraname imzalatılırken ne kadar ödendiği, kullandırılmamış yıllık izinlerin karşılığı olarak ne kadar ödendiği açıkça yazılmalıdır. Bütün alacaklarımı aldım şeklindeki ibranameler geçerli değildir. İşçiye kıdem tazminatı olarak ne kadar, ihbar tazminatı olarak ne kadar ödendiği ibranameye açıkça yazılmalıdır. Yazılmaz ise ibranamenin geçerliliği yoktur.

HÜLYA ÇAKICI