17 Aralık 2016 Cumartesi

Olimpiyat oyunları nerede başlamıştır?


Aphrodisias stadyumu dünyanın ilk elips stadyumudur ve her noktadan seyirci kolaylıkla etkinlikleri izleyebilirmiş.

Dünya medeniyetini Orta Asya kavimleri oluşturmuştur. Sümer medeniyetinden önce aynı kavmin bazı kısımları Akdeniz havalisine; Anadolu, Mora Yarımadası, İtalya Yarımadası İspanya vs. yayılmışlardır. Buralardaki insanların fizik yapıları ve kökeni aynıdır.

Önce Yunanistan ile Grek isimlerinin nerelere ait olduğunu bilmemiz gerekir. Bütün dünyanın Grek olarak tanımladığı devlete biz yanlış olarak Yunanistan diyoruz. Neden yanlış? Çünkü Yunanistan, kuzey batı Anadolu'nun eski adıdır. Anadolu'da kurulmuş devletlerin Grek devletiyle hiçbir alakası da yoktur. Grek'ler Anadolu'nun, Makedonya'nın, Arnavutluğun bir kısmının kendilerine ait olduğunu iddia ederler. Ayrıca Makedonyalı Büyük İskenderin bile Grek olduğunu iddia ederler ve utanmadanda tüm dünyaya bunu böyle empoze ederler. Anadolu'da caddeleri, kanalizasyonları, anfitiyatroları, kütüphaneleri, spor sahaları, kullanma su ihtiyacını karşılayan kanal, aküdik, tünel vs. gibi yapıtlarla inşa edilmiş, her biri harika olan heykellerle donatılmış üst seviye de kentler kurulurken Atina sorunlar yaşayan ilkel bir kent durumundadır. Atina'nın sorunlarını çözmek için Anadolu'dan getirilen mimarlara, sanatkarlara, ustalara Atina şehrinin kanalizasyon sistemi, su isale hatları ve buna benzer şehir ile ilgili bir çok işler yaptırılmışdır. Yani medeniyet Atina devletine Anadolu'dan çok sonra geçmiştir. Bu durumda Olympia yarışlarının da Anadolu'dan gitmiş olması gerekiyor. Sonuçta Grek'ler her şeyi kendilerine mal etmektedirler.

Grekler kültür hırsızıdır. Anadolu kültürünü çalıp üstüne yattılar. Mısır medeniyetini çalıp üstüne oturdular. Yunan medeniyeti diye allayıp pullayıp Avrupa'ya sattılar. Onlar da şimdi biz Bizans'ın torunlarıyız diyorlar. Yunanistan, İtalya, Filozof ve bilginleri kitaplarını Etrüsk dilinde yazmıştır. Zaman içerisinde bir Alfa, bir de Omega yapıştırıp kendilerine Yunan dili diye kaktırmışlardır. Aslında Yunanlar Anadoluyu istila edip bütün kültürlerini kendilerine aşırmışlardır. Yani sömürge ülke medeniyeti sömürenden üstün olabilir mi tarihin hiç bir döneminde buna imparatorluklarda dahil galip olan, üst olan milletin medeniyeti asıldır. Her ne hikmetse bu sadece Yunan medeniyetinde tersine kabul ediliyor. Ortada tarih ve kültür hırsızlığı var.

HÜLYA ÇAKICI